top of page
image14.jpeg

Paardentaxateur.

Paardentaxateur is iemand, die onafhankelijk is; van emotionele naar objectieve waarde (gediplomeerd/ gespecialiseerd).

 

De laatste jaren wordt de paardenhouderij (internationaal) steeds professioneler.
Wereldwijd worden er steeds meer paarden verkocht. 

Ook in Nederland worden er veel paarden verkocht.
Er zijn vaak grote financiële belangen mee gemoeid.
Een paardentaxateur is iemand, die onafhankelijk is en die de financiële waarde van een paard op dat moment kan vaststellen.
De taxatie van een paard is belangrijk voor verzekeringskwesties, bij echtscheiding, faillissementen etc.
Bij de bepaling van de waarde van het paard spelen vele factoren een rol.
Denk aan sportprestaties, afstamming, leeftijd etc.
Daarnaast is de zogenaamde ”verwachtingswaarde”  van het paard erg belangrijk.
De verwachtingswaarde van het paard wordt bepaald door het paard zelf, bouw, beweging, prestaties in de fokkerij, sport en de prestaties van zijn ouders.

​​

Hoe vindt een taxatie plaats?

Wat moet u doen als u een paard of pony wilt laten taxeren? En wat kunt u van de taxatie verwachten?

✓ U vult uw gegevens in op de offertepagina.

✓ U ontvangt via de e-mail een eenvoudige vragenlijst waar u de gegevens van het paard en het taxatieadres op invult.

Dit ingevulde formulier mailt u terug.

✓ U ontvangt van Horses and Service een heldere offerte gebaseerd op deze gegevens.

✓ Wanneer u akkoord bent met de offerte spreek ik met u een taxatiedatum af.

De taxatie.

Een taxatie bestaat uit een aantal vaste stappen; vastleggen van de volgende gegevens:

✓ Paspoort van het paard.

✓ Eigendomspapier (indien aanwezig).

✓ Naam en adres van opdrachtgever.

✓ Naam en adres van de eigenaar.

✓ Chip- en levensnummer van het paard.

✓ Prestaties in de sport.

✓ Fokkerijgegevens van de moederlijn.

✓ Röntgenologisch en/ of klinisch rapporten.

✓ Metingen verrichten.

✓ De identiteit/ aftekeningen van het paard of de pony met behulp van een chipreader.

✓ Meting van de stokmaat met de meetstok.

✓ Informatie uitvragen over het stalgedrag, stalondeugden, gezondheidsklachten en het gedrag in de omgang van het paard.

Beoordelen van:

✓ Het paard op stand en in beweging (stap, draf en galop).

✓ Het onder het zadel lopen (als het paard beleerd is).

✓ Springen (eventueel).

Het taxatierapport.

De resultaten van de taxatie worden vastgelegd in een taxatierapport; u ontvangt dat binnen 14 dagen na opname.

Het rapport bevat:

✓ Alle gegevens van opdrachtgever, eigenaar en paard.

✓ Beoordeling van de gezondheid, gedrag en mogelijkheden van het paard.

✓ Stand foto’s en filmpjes van het bewegende paard. Dit kan zowel van het vrij bewegen zijn als onder het zadel bewegen.

✓ Peildatum. Dit is vaak de taxatiedatum maar de peildatum kan ook in het verleden liggen in geval van schade aan of overlijden van het paard.

✓ Taxatiebedrag, exclusief btw.

Dit kan zijn de waarde in het economisch verkeer of de executiewaarde bij gedwongen verkoop, de onderhandse verkoopwaarde of de vervangingswaarde.

Goed om te weten:

In sommige gevallen is het niet relevant/ mogelijk om het paard te bezichtigen, zoals bijvoorbeeld bij het overlijden van een paard.

Het paard wordt dan getaxeerd aan de hand van de overige beschikbare gegevens, zoals bloedlijnen, sportresultaten, sportresultaten in moederlijn e.d.

De waarderingsgrondslag wordt met de opdrachtgever besproken.

De waardering zelf (het getaxeerde bedrag) is onafhankelijk en hierdoor niet voor de opdrachtgever onderhandelbaar.

Omdat de gezondheidstoestand van grote invloed is op de waarde van een paard, is het verstandig om zoveel mogelijk materiaal hieromtrent te verzamelen.

Let op Uitsluitend Keuringsrapporten/ Verklaringen van een erkende Veterinair/ dierenkliniek worden in een taxatie meegenomen.

Opdrachtgevers kunnen zijn:

✓ Particulieren.

✓ Echtscheiding advocaten.

✓ Advocaten.

✓ Politie.

✓ Justitie.                                             

✓ Verzekeringsmaatschappijen.

✓ Belastingdienst.

Kwalificaties:  

✓ Binnenland & buitenland inzetbaar.

✓ Persoonlijk.

✓ Deskundig.                                     

✓ Onafhankelijk. 

✓ Integer.

✓ Specialisatie (in kwpn paarden).

✓ Taxatierapport word binnen 14 dagen naar je opgestuurd.

Paardentaxateur. 

Paardentaxateur is iemand, die onafhankelijk is; van emotionele naar objectieve waarde (gediplomeerd/ gespecialiseerd).

bottom of page